November 28,  Kedd
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

VENDÉG


Így diszkriminál hatéves kisgyerekeket az Oktatási Hivatal

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,038,989 forint, még hiányzik 1,961,011 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.
    • Az Oktatási Hivatal (OH) megyénként másként jár el a szülők iskolaérettségi kérvényezésével kapcsolatban: a 2022-es szülői visszajelzések összegzéséből kiderül, hogy az OH-nál jobban számít az, hogy honnan küldték be a kérvényt, mint az, hogy mi a kérvény tartalma.

 

  • Bár a szülői kérelmek nagy többségét végül elfogadták, a megyénként eltérő szigorúságú ügymenet a szülők számára rendkívül stresszes és megalázó, ezáltal sok szülőt elriaszt a kérelmezéstől, ami diszkriminálja a hatéves kisgyermekeket.
  • A diszkriminációt és a hátrányos helyzetű családok esélyeinek további rombolását tovább erősíti az információk szelektív visszatartása, a támogató dokumentumok kiadása körüli mesterségesen teremtett káosz, a szakszolgálatok eltérő szigorúságú döntései, a nyilvános kritériumok hiánya és a fellebbezés nélküli hatósági eljárásrend, valamint a túl korai kérvényezési határidő is, melyek miatt a rendszer gyermek-, család- és tudásellenes.

 

Közösségünk a kezdetektől tiltakozik az ellen, hogy a hatéves kisgyermekek iskolaérettségéről nem az őt ismerő szülők és óvodapedagógusok dönthetnek 2020 óta, hanem az Oktatási Hivatal (OH) kapta meg a döntés jogkörét. A 2022-es kérvényezési időszak lezárultával a korábbiaknál is részletesebben mutatjuk be az eredményeket a szülői tapasztalatok alapján, és adataink segítségével betekinthetünk az Oktatási Hivatal működésébe is. A szülők visszajelzéseiből önkéntes alapon anonim, nyilvános adatbázist hoztunk létre, hogy összefogva, a nyilvánosság erejével védekezzünk a gyermekeinket károsan érintő hatalmi önkény ellen; az 1346 érintett szülő részvételével készült részletes statisztikai elemzést és a szöveges véleményeket honlapunon tettük közzé.

Az adatokból kiderül, hogyan terelgeti és akadályozza a szülőket az állami apparátus, és ezzel miként befolyásolja a plusz egy évig óvodában maradók számát. Ez a terelgetés jobbára nem nyílt hivatali elutasítással történik, hiszen a kérelmek nagy részét (több mint 90%-át) végül elfogadják, hanem az említett akadályozó lépésekkel. Nagy különbségek vannak abban, hogy az országban hol, mennyire könnyítik vagy nehezítik a folyamatot, kihasználva azt, hogy az eljárás részletei, kritériumai nincsenek szabályozva. Ezáltal az oktatásirányítás regionális, települési vagy intézményi szintű vezetői számára megnyílik a lehetőség az önkényes döntésekre, hiszen a kormányzat olyan rendszert teremtett, amiben ezeknek a vezetőknek nem kell elszámolniuk a döntéseikkel. A szülők ki vannak szolgáltatva, panaszukkal nem tudnak hova fordulni, érdemi jogorvoslati lehetőség nincs. Kihasználva a jogi szürke zónát, az intézményi, illetve középszintű vezetők maguk dönthetnek arról, hogy a szülők kérelmezését megnehezítik-e vagy éppen megkönnyítik; kiadják-e az információkat vagy nem; adnak-e támogató papírokat vagy nem; elrendelik-e a részletes vizsgálatot vagy nem, és így tovább.

Ezekkel az eszközökkel élve befolyásolni tudják, hogy a szülők közül hányan kérvényeznek a szükségtelenül korai (január 18) határidőt tartva, hiszen nem minden család jut hozzá a szükséges információkhoz, és nem minden szülő vállalja az eljárással járó plusz feladatokat és stresszt. Igaz, hogy a jó érdekérvényesítő képességekkel rendelkező szülők nagyrészt sikerrel végig tudják vinni a kérelmezési folyamatot, de a pedagógiai kérdésekben nem annyira jártas családok, illetve akiknek nincs elegendő önérvényesítési tapasztala egy online kérvényezés sikeres végigviteléhez, megfelelő támogatás hiányában könnyen lemaradnak. A folyamat elsősorban nem a kimeneten, hanem a bemeneten szűr; gyakran egy hátrányos helyzetű régióban a szülők számára elrettentő azt hallani, hogy a szülőnek a gyermek vizsgálatát magába foglaló hatósági kérelmet kell benyújtani. Az kormányzat által támasztott mesterséges adminisztratív akadályok következtében sok ezer (kb. évi tízezer) gyermek lemarad a plusz egy év óvoda lehetőségéről, pedig szükségük lenne rá, és emiatt az iskolában sorozatos kudarcok érik őket, ami későbbi boldogulásukra is negatívan hat.

A 2022-es adatokból az alábbiak derültek ki (részletesen itt olvashatók az eredmények).

  • Az OH megyénként jelentősen eltérő szigorúsággal jár el: míg a fővárosban csupán az esetek 17%-ában rendel el további szakszolgálati vizsgálatot, addig pl. Nógrád megyében az esetek 87%-ában. Az OH-nak az eljárásban egyedül egy érdemi szerepe van: hogy döntsön a szakszolgálati vizsgálat szükségességéről, de láthatóan ezt diszkriminatív módon teszi, holott az egész eljárás az egységesítés ürügyével lett bevezetve. Az OH döntésének megyei szintű eloszlását az alábbi ábra mutatja. A megyék közötti különbségek olyan nagyok, hogy a gyakorlatban az OH döntése jobban függ attól, hogy melyik megyéből érkezik a kérelem, mint attól, hogy a szülő mit írt a kérelembe és milyen dokumentumokat csatolt.
Az OH szakszolgálati vizsgálat kérelme megyénként
  • Visszafejtettük az OH megyei szintű döntési kritériumait a csatolt dokumentumoktól függően. A megyei különbségek elsődleges oka az, hogy az OH más-más kritériumot alkalmaz; ezeket táblázatban összegezzük részletes elemzésünkben. Ebből kiderül például, hogy a fővárosban az esetek nagy többségében elegendő volt a szülőnek bármilyen papírt (akár csak egy óvodai dokumentumot) mellékelni, addig a legszigorúbb Nógrád megyében a szülők még akár három szakértői támogató dokumentummal sem számíthattak az esetek többségében az OH egybőli elfogadására.
  • Az OH döntési kritériumai nemcsak megyénként változnak, hanem időben is. Néhány megyében szigorodott az OH döntése, más megyékben pedig enyhült; táblázatos formában közöljük, hogy azokban a megyékben, ahol változás volt, az OH hogyan változtatta meg a kritériumokat.
  • A szakszolgálati vizsgálatokról többségében pozitív visszajelzések érkeztek, a kérelmek nagy többségét elfogadták. Ugyanakkor az eljárás és a döntés nem egységes országos szinten. Az esetek 11%-ában a szülőket nem hallgatták meg részletesen, ezeken a helyeken a visszajelzések szerint legalább kétszer olyan gyakoriak a visszautasítások is. A szülők tehát ki vannak szolgáltatva annak, hogy épp hova, kihez kerülnek, és ezt nem tudják befolyásolni, fellebbezési lehetőség pedig nincs.
  • Az információhiány is esélyegyenlőtlenséget teremt. Az esetek 7%-ában a szülők semmilyen tájékoztatást nem kaptak az óvodában az eljárásról, 33%-ban pedig csak a hivatali eljárásrendről kaptak tájékoztatást, a pedagógiai szempontokról nem. A kérdés lényegét érintő pedagógiai szempontokról ugyanis nincsen országos szinten szervezett tájékoztatás, az óvodán múlik, hogy ezt mennyire veszik komolyan.
  • A támogató dokumentumok kiadásánál mesterséges káosz uralkodik, mivel a kormányzat a kérések ellenére sem szabályozta ezek kiadását jogszabályban, és nem tette közzé a vonatkozó formai és tartalmi elvárásokat sem. A szülők harmada találkozott azzal, hogy a szakértő, orvos vagy óvodapedagógus, bár egyetértett a plusz egy év óvodával, de ezt nem volt hajlandó írásba adni; a szülők negyedénél pedig ugyan adtak papírt, de ebben a konkrét javaslat nem szerepelt, így az csak korlátozottan használható. Az adatok alapján látszik, hogy akik nem kaptak megfelelő támogató papírt, azok rosszabbul jártak az eljárás során.

Az eljárás gyermek- és családellenes, hiszen hónapokig tartó felesleges stresszhelyzetet teremt. Méltatlan, hogy a szülőnek saját gyermekét kimondottan rossz színben kell feltüntetnie. Igazságtalan, mert mindenki látja, hogy az OH másként dönt a lakóhelytől függően, pedig a szülők heteket, hónapokat töltöttek a kérelem és a támogató dokumentumok összeállításával, beszerzésével, melyek gyakran nem kevés pénzbe is kerültek. Megalázó, hogy a szülőket kiszolgáltatott helyzetbe hozzák, és egy olyan eljárásban kell részt venniük, ahol nincsenek nyilvános kritériumok és nincs fellebbezési lehetőség, így szabad teret kaphat az önkény.

A diszkriminatív eljárás egyúttal alaptörvény-ellenes is, mint ahogy azt tavaly kimondta az Ombudsman és kétszer az Alkotmánybíróság is. A kormányzat viszont csupán kamu-törvénymódosításokkal próbálta betömni a jogi hézagokat; ezek az eljárást érdemben nem befolyásolják, így az alaptörvény-ellenesség továbbra is fennáll. Ezért továbbra is alaptörvényes a szükségtelenül korai határidő (január 18), holott csak áprilisban van az iskolai beiratkozás; alaptörvény-ellenes a rendszer, mivel sok szülő elmulaszthatja a kérelmezést, vagy nem megfelelően adja be, mert lehet, hogy nem rendelkezik ehhez megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal; és alaptörvény-ellenes az SNI-s gyermekek számára a szakértői bizottság által adható 1+1 év óvoda lehetőségének indoklás nélküli megszüntetése. A rendszer egyúttal a koraszülöttekkel szemben is diszkriminatív, mivel nem veszi figyelembe, ha a kisgyermek a koraszülés miatt számít idősebbnek és emiatt a család nem is adhat be kérelmet.

A problémák gyökere a pedagógusok gyalázatosan rossz anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülése, melynek következtében sokan elhagyják a pályát, fiatalok alig jönnek, a drámai mértékű óvodapedagógus-hiány pedig krízishelyzetet teremt. A kormányzat ezt próbálja adminisztratív módon kezelni az óvodában maradók számának csökkentésével. Hasonló célt szolgál az is, hogy most már csak 8 és 12 óra között követelik meg a diplomás óvodapedagógus jelenlétét, így egyre több helyen csoportonként már nem kettő, hanem csak egy óvodapedagógusa van a csoportnak – ezáltal sérül az óvodai nevelés minősége; mindennek a gyerekek látják a rövid- és hosszútávú kárát.

Valamennyiünk közös felelőssége, hogy felemeljünk szavunkat a közoktatás lezüllesztése ellen! Kapja meg valamennyi pedagógus a méltó anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülést! Ez az egyedüli mód, hogy gyermekeinknek megadjuk az őket megillető minőségi nevelést és oktatást. Ezért emeljük fel hangunkat a Szószóló a gyerekekért akcióban, és ezért támogatjuk a pedagógussztrájkot is.

Szülői Hang Közösség
szuloihang.hufacebook.com/szuloihang
Kapcsolat: [email protected]

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Kövess minket!