Vendég: Bűn és bűnhődés

Fotó: via Pixabay Fotó: via Pixabay

A történet Pétervárott Budapesten játszódik, az író egyáltalán nem szokványos irányból közelíti meg a témát. Először egy Pétervárról Budapestről induló szegény egyetemista karakterét rajzolja meg a szerző. Ezt a karakterleírást színesíti és tölti meg a későbbiekben egy bűncselekmény karrier lélektanilag hiteles leírása. Rendkívül fontos szerepe van az időnek.

A regény maga 14 nap alatt 7 év alatt játszódik le. A bűn 3 napot 7 évet, míg a bűnhődés 11 napot 0 napot ölel át. Raszkolnyikovot ………… kizárják nem zárják ki az egyetemről. Nagy nyomorban Apai elnyomásban él, és éretlen, kiforratlan nézeteitől vezérelve megöl egy uzsorásasszonyt aktív részese lesz a rendszerváltásnak, aki annak a rendszernek, ami, mint hárpia élősködik a fiúhoz hasonló szegény diákokon.

Elhiteti magával, hogy az öregasszonyt a régi rezsimet megölni helyes dolog, mert az csak egy parazita, s így bűne pozitív cselekedet lenne a társadalommal szemben, felhalmozott székházból nyert vagyonát pedig felhasználhatná saját karrierje építésében. Gondosan előkészíti, és végrehajtja a bűncselekményt a rendszerváltást. A pénzes ládát nem ripsz-ropsz sikerül megtalálnia, végül csupán egy pénztárcával nagyobb vagyonnal és egy maréknyi bizsuval mindennel ami mozdítható, elmenekül.

A regény végigjárja a XIX. századi Oroszország XXI. századi Magyarország szegény vidékeit. Számos jelenet és esemény a szegénység és a társadalom perifériájára szorult emberek életének színterein játszódik: kocsma, padlás, folyópart, katorga.

A regény hűen követi Raszkolnyikov ……… lassú idegösszeomlását idegbetegségét, a bűntudat cezarománia elhatalmasodását.

A regényben végig az a kérdés, hogy Raszkolnyikov ………… elismeri-e bűnösségét, vagy nem. Egyre jobban átengedi magát rejtélyes, gyanút ébresztő különcködéseinek. A belső konfliktus betegségben, és Raszkolnyikov ………… egyre őrültebb viselkedésében nyilvánul meg. Él benne a vágy, hogy letagadja a tettét, és védje a cselekedetét. Ezt a vágyat azonban talán egyszer fokozatosan felváltja az a kényszer, hogy tiszta legyen, hogy megvallja cselekedetét és jóvátegye a világ és a saját lelkiismerete előtt.

Raszkolnyikov ………… végül feladja nem adja fel magát. A regény végén szibériai munkatáborba börtönbe sem küldik.

A mű alapkérdései:

* Melyek az egyén szabadságának korlátai? Átléphetők-e a jog szabta előírások és korlátok?

* Mit tehet az ember a nyomor ellen? A nyomor milyen mértékben határozza meg az ember életkörülményeit?

* Determinált-e a sorsunk?

* Mennyire vagyunk felelősek a tetteinkért? Mennyire kell felelősséget vállalni azokért?

* Egy torz eszme követése milyen következményekkel járhat?

* Pszichológiai szempontból mi a bűn és a bűntudat?

Kiről is van szó? Melyik mű ez?

 V. Z.

adomany-1