Az én fütyim nagyobb, mint a tiéd, Jani

Kép: Couleur Kép: Couleur

János: bibliai eredetű férfinév, a héber Yohhanan névből, illetve ennek latin Johannus alakjából származik. Jelentése: Isten kegyelmes, megkegyelmezett. Becenevei: Jánoska, Jani, Janika, Jancsika,  Jancsó, Janó, Jankó, Janóka, Janesz, Janek. Orosz megfelelője  Iván / tudják, a Rettenetes/. Olasz megfelelője: Giovanni / mint Casanova/. (Forrás: Wikipédia) 

Egy nagy, történelmi nemzet életében vannak olyan keresztnevek, amelyek megtestesítik a hazát, esetenként a név egyben a hont is jelentheti. Léteznek egy magát komolyan vevő országban ezért olyan személynevek, melyeknek a tekintélyét akár még a törvény szigorával is biztosítani kell. A törvényhozók elvitathatatlan feladata gondoskodni arról, hogy bizonyos utónevek szentek és sérthetetlenek legyenek. Aki ennek a súlyát nem tudja felfogni, az nem egyéb, mint Soros-ügynök, a CEU által kiképzett libsi nemzetáruló.

Átérezve a Tisztelt Ház felelősségét, tudva, hogy milyen rettentően elfáradtak a sok-sok gombnyomogatástól, feladatukat átvállalva – ingyér – az alábbi törvényjavaslat elfogadására indítok népi, mit népi, a világ magyarságát érintő kezdeményezést.

1.§ A magyar parlament alsó, felső és még felsőbb háza a János nevet védetté nyilvánítja.

2.§ A törvény hatálybalépésének napjától a János név anyakönyvezése tilos.

3.§ A János nevet tilos hivatalos helyeken – különösen a parlamenti üléseken, tüntetéseken, a karvalytőke által pénzelt minden nemzetellenes fórumon – megemlíteni, skandálni, rigmusok gyártására használni.

4.§ A János név a magánjellegű kapcsolatokban is szigorú védelmet élvez. Tilos a  János nevet családi perpatvarokban, kocsmai verekedésekben illetlenül bárkinek a szájára venni.

5.§ Az óvodai, közoktatási tantervekben kifejezetten biztosítani kell a név legmagasabb szintű védelmét. Kerülni kell, hogy a kisfiúk azzal hencegjenek egymás között, hogy „az én fütyim nagyobb, mint a tiéd, Jani”.

6.§ Házastársi kötelékben élő hölgyek – szeretkezés közben – kerülni kötelesek az „óh János, te vagy a Jani” sóhajokat.

7.§ A törvényt megszegő parlamenti képviselők mentelmi joga a tett elkövetésekor azonnal, e törvény erejénél fogva megszűnik.

8.§ A magyar nyelvből az MTA köteles törölni a paprikajancsi, máléjankó, fajankó, keljfeljancsi, olcsójános, máléjános és más, dehonesztáló  kifejezéseket.

9.§ A törvény megszegőire a hatóság és a TEK  teljes szigorával lesújt. A bűnösök a Karmelita Kolostor pincéjében kialakított tömlöcben kerülnek elzárásra, a nagybajuszú főméltóság által megszabott ideig, mely ellen még a Legmagasabb Helyre sem lehet fellebbezni. Az elítéltek kötelesek naponta ezerszer leírni: „János nevét a számra többé nem veszem!” mondatot.

10.§ A törvény elfogadásának napján azonnal hatályba lép.

Indoklás:

A törvényjavaslat célja, hogy a jelenlegi méltánytalan helyzet megszűnjön és a nemzet horgászának a becses keresztneve ne legyen alkalmas a megszentségtelenítésre, a fő pecás tekintélyének a csorbítására. Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a János nevet fortélyosan, saját önző, nemzetietlen céljuk érdekében kihasználók cselekedetei, ezért szükség van ilyenképpen a magas szintű jogszabályi védelemre. Szeretett hazánk jogalkotása minta a világ jobbik felén, így a törvény megalkotásával, az élenjáró nemzetek sorába kerülünk.

A törvényjavaslat beterjesztése előtt magam is végeztem – igaz nulla forintért -nemzeti konzultációt. Ugyan csak szerény személyemet kérdeztem meg, de igen sikeresnek gondolom. Arra jutottam, hogy a szántóvetők, a szövőnők, a kohászok, a bányászok, a közmunkások, a közmunka nélküli munkanélküliek, de még a felcsúti stadion ürgeöntői is mind támogatásukról biztosították a nemes kezdeményezést. Tudják ők is, hogy a védetté nyilvánítástól eggyé forrhat a magyar, mert vannak olyan nemzeti  ügyek, amelyeket  pártállástól, világnézettől, súlytól, magasságtól, nemtől, kortól, továbbá  mindentől és mindenkitől függetlenül támogatni kell.

Biztos vagyok abban, hogy a nép véleményét a nap minden percében nagy és szinte mérhetetlen alázattal követő, kiváló munkát végző parlamenti többségben ücsörgők átérzik a törvényjavaslat rettentő súlyosnak mondható voltát, ezért azt soron kívül, rendkívülinél is sürgősebb eljárásban megtárgyalják és lelkiismeretükre hallgatva törvénybe iktatják a János név tiszteletét az idők végezetéig.

Budácsik Lajos

adomany-1