November 27,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

DÜHÖNGŐ


Hogy a hányás ne a falra menjen

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,200,839 forint, még hiányzik 1,799,161 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Lerántom a leplet. Rólam. Alapvetően gonosz vagyok és élvezem.

Cizellált lelkű embertársaink reakcióit olvasgatva (reggeli kávé+cizella=vigyor) igazán derűsen kezdődött a napom. Már dilidokihoz sem kell fordulnom, mindent tudok magamról és munkatársaimról. Aki rondán beszél (pláne ír!) az egyrészt hazudik, másrészt nem lehet igaza, harmadrészt irodalmilag is nokedli.

Namármost. Tudok én (és bárki a Szalonnánál) írni arról is, hogy mennyire nagyon erotikusan esszük a lecsót sejtelmes holdfénynél, mindazonáltal(!) és ámazonban(!) a kedves olvasó ívesen tesz erre, mert nem ezért olvassa a Szalonnát.

Aki végigolvas egy olyan írást, ami így kezdődik: „Érzékeny lelkűek itt hagyják abba az olvasást, káromkodni is fogok. Rondán”, majd ugyanő halálra van sértődve, amiért csúnya szavakat talált a szövegben, az egyszerűen hülye.

Aki egy egész szövegből képes egy mondatot kiragadni, abba belegabalyodva vergődni hosszasan, miközben nem is erről szól az írás, az nem tud olvasni. Gyakorolgassa szépen. Vagy tud olvasni és az „el lehet innen menni” típusú ferdítési-hadosztály oszlopos tagja. Az meg az ő problémája.

Mindezen bűneinken túl még az is a szemünkre hányódott, hogy nem adunk részletes kormányprogramot, csak lázítunk. Holott lecsót is ehetnénk… Hogy eme hányás ne a falra menjen és a kudarc ne gátolja embertársaimat a kiteljesedésben, pótolom – mert innentől csak a magam nevében írok – ezt a hiányt, ha csak részlegesen is.

Természetesen csupán a magam gondolatait, elvárásait, vagy akár követeléseit tudom megfogalmazni, másokét nem. Biztosan lesz benne egy csomó butaság, de bátran ki lehet egészíteni remek ötletekkel.

Lássuk:

A civil szférából álljon össze egy olyan testület, amely a kormányzati döntéseket képes értelmezni, véleményezni, bírálni és akár felülbírálni is. Kormányhoz nem köthető szakemberekből és (akár sorsolás útján választott) állampolgárokból álló testület gyakoroljon civil kontrollt a hatalmon lévő mindenkori kormány felett.

Minden titkosított szerződést, amely közpénzt, vagy egyéb közvagyont érint, azonnal oldjanak fel a titkosítás alól. A földpályázatoktól kezdve Paks II.-ig. A rendszerváltásig visszamenően.

Nemzetközi szakemberekből álló uniós bizottság vizsgálja felül az összes, uniós támogatás felhasználásával kapcsolatos szerződést, az odaítélés módját, az elvégzett munkák valódiságát, a kiszámlázott összegek realitását.

Minden minisztérium és egyéb állami szerv (rendőrség, ügyészség, adóhatóság, bíróság, stb.) kerüljön átvilágításra. Vizsgálni kell a közpénzek elköltésének módját és szükségességét, az alkalmazottak szakmai hátterét, az összeférhetetlenségtől a megfelelő iskolai végzettségig az alkalmasságot, a belső rendszerek működését, az esetleges korrupció lehetőségét. A feltárt visszaéléseket meg kell szüntetni, az alkalmatlanokat kirúgni és szakemberekkel pótolni. Ha bűncselekmény bizonyítható, meg kell indítani az eljárást.

Az adórendszert stabillá kell tenni. Adókat módosítani, új adókat és egyéb kötelezettségeket kivetni csak megfelelő előkészítés után, szakmai szervezetekkel és civil kontrollal lehessen. Az adók 5 adóéven belül nem változtathatóak, így biztosítva a gazdaság szereplőinek a tervezhetőséget. Angliában működik, mégpedig jól.

A személyi jövedelemadókat sávossá kell tenni, az arányosabb teherviselés érdekében. Az egyéb közterheket át kell gondolni és az ország teljesítménye függvényében fokozatosan csökkenteni, vagy átalakítani.

A szociális biztonságot helyre kell állítani.

Át kell vizsgálni minden olyan beszerzést és beruházást, amely közpénzből kezdődött el, vagy valósult meg. A beléptető kapuktól kezdve a stadionokon keresztül az ócsai lakóparkig. Mérlegelni kell a társdalmi (és/vagy) anyagi megtérülést. Amennyiben visszaéléseket, korrupciót tár fel a vizsgálat, meg kell indítani a szükséges eljárásokat.

A közoktatást mindenki számára elérhetővé és hatékonnyá kell tenni. Meg kell szüntetni a kötelező hittan/erkölcstan oktatást, meghagyva az ilyen oktatásban való önkéntes részvétel lehetőségét. A testnevelés órák számát csökkenteni kell, biztosítva mindenki számára a tanórákon kívüli sportolás lehetőségét. Emelni kell a nyelvoktatás, a számítástechnika, az általános műveltség megszerzéséhez szükséges órák számát és színvonalát. Az egyetemek autonómiáját vissza kell állítani, a felsőoktatást elérhetővé kell tenni azok számára is, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, de szorgalmuk, képességeik alapján helyük van az egyetemeken.

Át kell vizsgálni az egészségügyet, a nyugdíjrendszert és haladéktalanul ki kell dolgozni ezek reformját.

Segíteni kell a vállalkozások munkahelyteremtő törekvéseit stabil adórendszerrel, megfelelő gazdasági környezet kialakításával.

Támogatni kell az önfoglalkoztatást a bürokrácia drasztikus csökkentésével és a kezdeti időszakban az adók mérséklésével, akár elengedésével.

Felül kell vizsgálni a választási rendszert és helyre kell állítani az egyensúlyt.

Felül kell vizsgálni a pártmédia működését és pártfüggetlen, valódi közmédiát kell létrehozni.

Támogatni és segíteni kell a civil szerveződések, alulról jövő társadalmi kezdeményezések létrejöttét és megerősödését.

Limitálni kell a képviselők és kormánytagok megválaszthatóságának idejét, 2-3 ciklusban szabva meg azt. Így meg lehet előzni a hatalom bebetonozását.

Át kell vizsgálni az összefonódásokat a hatalmi ágak és a nagyvállalkozói szféra, a rokoni-baráti kör és az általuk betöltött pozíciók, elnyert pályázatok kapcsán és fel kell számolni azokat.

Az egyházat le kell vállasztani az államról.

Mindenkinek, aki közpénzekhez férhet hozzá, vagyonosodási vizsgálaton kell részt vennie, ami kiterjed a célszemély családtagjaira és közvetlen kapcsolatrendszerére is.

Át kell alakítani a közmunka rendszerét, megfelelő oktatással segítve a munkához jutást a munkaerőpiacról kiszorultak számára.

Fel kell számolni a kormány túlhatalmát, csökkenteni kell a felesleges állami kiadásokat, felül kell vizsgálni a beszerzéseket a gépjárművektől a palotaőrségen keresztül a gombamód szaporodó államtitkár-helyettesi pozíciókig, a TEK fenntartási költségeitől az állami vezetők utazásain keresztül a Várba költözésig.

Rendezni kell a külkapcsolatainkat, helyre kell állítani az ország nemzetközi megítélését.

Csökkenteni kell a szegénységet, munkahelyek teremtésével, a beruházási kedv ösztönzésével, az önfoglalkoztatás, magánvállalkozások, mikrovállalkozások számára kedvező jogi és gazdasági környezet kialakításával.

Felül kell vizsgálni a sérült emberek juttatásainak rendszerét, támogatni kell a csökkent munkaképességű társainkat foglalkoztató beruházásokat, vissza kell adni a munkára képtelenek megélhetésének biztonságát, vissza kell adni a nekik járó megbecsülést. A valóban munkaképtelenek számára biztosítani kell az emberhez méltó életet.

Fel kell tárni a gazdaság valós helyzetét, az ország eladósodottságát, a munkanélküliek valódi számát, a mélyszegénységben élők számát, a ténylegesen éhező emberek és ezen belül főként a gyermekek számát.

A felesleges luxusberuházások leállításával, a pazarló állam szűkítésével, a korrupció felszámolásával felszabaduló forrásokat a gazdaság beindítására, a gyermekéhezés azonnali megszüntetésére, az oktatás, az egészségügy és a nyugdíjrendszer reformjára kell átcsoportosítani.

Vissza kell állítani a demokráciát, az alkotmányos rendet, az élethez, tanuláshoz, egészséghez és véleményalkotáshoz, a magántulajdonhoz, a méltósághoz, a jogegyenlőséghez fűződő jogainkat és még sok egyéb jogot.

Ha jól gyanítom, hamarosan a gyülekezési jogot is helyre kell állítani, amennyiben nem vagyunk képesek megvédeni azt.

Hát, így gondolom valahogy.

Ui.: Máris kiegészítem közkívánatra.

Az általános iskolától kezdődően az oktatásba kerüljön be a demokráciára való nevelés, a polgári jogok és kötelezettségek életkornak megfelelő szinten történő oktatása.adomany-1

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Kövess minket!