Soros pénzeli az erdélyi magyarokat is?

Fotó: Beliczay László | MTI Fotó: Beliczay László | MTI

Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor és szocialista brigádja annyira ügyes, hogy nem csak a magyarországi társadalmat képesek szétverni, de még a külhoni magyarokat is egymásnak tudják ugrasztani. Ahogy tették ezt a romániai magyar pártok esetében.

Hírek szerint egymás torkának estek a romániai magyar pártok a kvótanépszavazást követően (meg azelőtt is egyébként), mivel távolról sem szavaztak annyian Orbán Viktor akarata szerint, mint amennyien szavazhattak volna. Nem volt megfelelő a mozgósítás, hangzik a vád.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) okolja az alacsony részvétel miatt. Szilágyi Zsolt, az EMNP elnökének véleménye szerint az RMDSZ cserben hagyta az erdélyi magyarokat a népszavazáson.

Kedves külhoni magyarok!

A magam nevében köszönöm mindazoknak, akik távol maradtak a szavazástól. Ez volt a leghelyesebb döntés. Minden esetben ez a leghelyesebb döntés, amikor olyan kérdésben lehet szavazni, amely kérdésben nincs, nem is lehet rálátása a valóságra olyan embernek, aki nem itt él, nem érzi a maga bőrén a szavazása következményeit, nem ő fizeti meg az árát egy adott döntésnek.

Márpedig aki talán még soha életében nem járt Magyarországon, vagy csak látogatóban, ezzel szemben kizárólag a közpénzből fenntartott kormánypropagandából tájékozódik, az nagyon torz képet kaphat a honi helyzetről.

Miközben nagyon jó és helyes dolognak tartom a külhoni magyarok állampolgárságának lehetőségét, nagyon hibás döntésnek gondolom a szavazójog megadását. Úgy gondolom, hogy aki nem itt él tartósan, az ne döntsön azok helyett, akik viszont itt élnek. Ne is szóljon bele. Akkor sem, ha magyar.

A szavazati jog biztosítása első pillanattól kezdve politikai célokat szolgált. Az Orbán-kormány úgy gondolja (és sajnos nem minden alap nélkül), hogy a honosítás örök hálára kötelezi a külhoni magyarokat. Hálára, amit minden alkalommal le kell róniuk, ahányszor csak szólítja őket a párt és külön Orbán Viktor.

Nem gondolom, hogy ilyen esetekben belegondolnak ezek a honfitársaink abba, hogy bármit is ikszelnek be, feltétlenül a magyarországi magyarok egy részének ellenében teszik azt. Ebből eredően nem létezik jó szavazat, tökéletesen függetlenül attól, hogy Orbán mellett, vagy Orbán ellen voksolnak. Mert minden ilyen alkalommal a más bőrét viszik a vásárra, ez pedig nem korrekt.

A Fidesz már Magyarországon belül is sikeresen és nagyon hatékonyan verte szét a társadalmat. Olyan végtelen és messzire ható pusztítást végeztek, amit nagyon nehéz lesz majd jóvátenni. A béke és az összetartás helyett a gyűlölködés magvait szórja a kormány, immár hetedik éve.

Beteg az a kormány, párt és politikus, aki kettéosztja a társadalmat és azt mondja: aki velem van, az magyar, aki nincs velem, az ellenség. Ilyen nincs. Ezt senki nem engedheti meg magának. Orbán beteg rendszere mégis ezt teszi. És ezt a fertőző kórt viszi a külhoni magyarok közé.

Ennek eredményét láthattuk már számtalan alkalommal és láthatjuk most is, amikor a romániai magyar pártok egymás torkának ugranak a magyarországi népszavazás kapcsán. Holott azoknak a pártoknak a romániai magyarok érdekét kellene teljes erővel képviselni, egymást támogatva, erősítve kiharcolni az erdélyi magyarság akaratának megfelelő döntéseket.

Ehhez képest ott is mélyülnek a szakadékok, a romániai magyarok képviselete helyett az viszi el a pártok energiáját, hogy miért is nem kampányoltak erősebben Orbán Viktor nagyobb dicsőségére és – tessék ezt tudomásul venni – a magyarországi magyarok többségének akarata ellenére.

Semmi nem tud ekkora kárt tenni a külhoni magyarok és a magyarországi magyarok kapcsolatában, mint az ilyen történetek. Aljas és meg nem bocsátható dolog volt a 23 millió románnal riogatni a magyar lakosságot, de nem kevéssé aljas és megbocsáthatatlan dolog hazugságokkal bombázni, félrevezetni, majd egy népszavazáson, vagy választáson való részvételre rávenni a külhoni magyarokat. Aljasság, bármelyik oldal követi is el.

Ezért azok a honfitársaink, akik nem saját tapasztalatuk alapján, nem az országban élve és saját bőrükön érezve a valóságot döntenek, hibát követnek el. Hibát követnek el a romániai magyar pártok is, amikor nem a dolgukat teszik, hanem Orbán hatalmának megszilárdítását tűzik ki célul.

Helyesen és bölcsen döntött minden magyar, aki nem vett részt a népszavazáson. Remélem, a választástól is távol maradnak, mégpedig egyre többen maradnak távol. Mert az sem lehet az ő döntésük. Ahogy mi sem szólunk és nem is szólhatunk bele a romániai belpolitikába.

Tudom, hogy félre lehet – sokan szándékosan félre is fogják – magyarázni a cikket, de akinek van józan esze, az érteni fogja, hogy nem a külhoni magyarok ellen, hanem éppen hogy az ő érdekükben protestálok. Aki pedig kiforgatja a szavaimat, annak lelke rajta.adomany