Teli bendővel hajtják álomra a fejüket és nem nyomasztja őket a lelkiismeretük halálsikolya

Kép: alexramos10 Kép: alexramos10

Alig kezdődött el a nyári szünet, máris kétségbeesett levelet kaptunk egy olvasónktól. A faluban, ahol ő él (és nem fogom sem a falut, sem a megyét megnevezni, mert a levél írója közalkalmazotti munkát végez közmunkásként és félti azt a nyomorult kis fizetését is, ami a túlélését jelenti) a rászoruló gyerekek egyharmada sem jogosult ingyenes szünidei étkezésre. Értsd: azok a gyermekek sem kapnak a szünidőben ingyenes ebédet, akik tanítási időben igen. Azok sem, akik az ingyenes étkezés nélkül tényszerűen, vagy minőségileg éheznek.

Ha tízszer nem harsogta el a hazudozás kormánya valamelyik nyalonca szájával, hogy micsoda remek emberek ők, hogy íme, etetik a rászorulókat, akkor egyszer sem. Szokás szerint melldöngetve ünnepelték önmagukat a havi milliós fizetésükért, miközben gyermekek éheznek ebben az országban és éppen a sunyiság kormányának köszönhetően a szünidő sok kisgyermeknek nem a vidám, felszabadult pihenést, hanem a gyomrukat mardosó éhezést jelenti.

A kormánynak köszönhető, igen. Nem az elmúlt nyolc év, hanem az elmúlt hat év hazug kormányának, akik lépésről lépésre megszüntették a támogatásokat és közmunkaalapúvá züllesztették ezt az országot. Ők azok, akik teljes titokban megváltoztatták azt a kormányrendeletet, aminek alapján elbírálható a rászorultság. A tanítási szünetre más szabályok érvényesek, mint az év többi részére. Az erre vonatkozó módosítást ugyan nem is tárgyalta a kormány, legalábbis a kormány honlapján fellelhető dokumentum szerint, mégis érvényben van.

„A szünidei gyermekétkeztetést a Gytr. új 7. melléklete szerint igényelheti a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, törvényes képviselője” .

Ennek értelmében a szünidőben kizárólag a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kaphatnak ingyenes ebédet.

Hátrányos helyzetű gyermek, akinél az alábbi körülmények közül legalább egy fennál:

  • a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú.
  • a gyermeket nevelő szülők valamelyike foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre szorul, vagy az elmúlt 16 hónap során legalább 12 hónapon keresztül regisztrált álláskereső volt.
  • a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben él, vagy olyan komfortfokozatú és állapotú lakásban, ahol nem biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:

  • akinél a fenti feltételek közül legalább kettő fennáll

Ők jogosultak az ingyenes szünidei étkeztetésre, senki más. Így az egyébként nagyon nehéz helyzetben lévő, konkrétan éhező, vagy a megfelelő fejlődéshez mennyiségben és/vagy minőségben szükséges ételt nélkülöző gyermekek a szünidőben még keservesebb helyzetbe kerülnek. A rászoruló gyermekek mintegy kétharmada nem kap a szünidőben ingyenes ellátást.

A széteső egészségügy, a rohadó oktatás, a sehonnan-sehová nem fejlődő gazdaság, a minimálbér-közmunka és a rohamos elszegényedés kormánya suttyomban ezt a törvényt fogadta el, de erről mélyen hallgatnak akkor, amikor melldöngetve üvöltik bele a hülyének nézett kisemberek arcába, hogy a kormány gondoskodik a gyermekekről.

Igen, Orbán Viktor unokája biztosan nem fog soha ingyen tál ételre szorulni, Lázár János, Novák Előd, Gyurcsány Ferenc, Novák Katalin gyermekei sem. Csak az a közel félmillió gyermek, akiktől most megvonták az ételt, mondván: bírja ki szeptemberig.

Elég baj az és egyáltalán nem normális, hogy a társadalomnak kell etetnie a gyermekeket. Ez nem dicsőség és nincs mire büszkének lenni. Ugyanis nem a hazug kormány fizeti a gyermekek étkezését, hanem mi, a társadalom. A kormány csak az ebben rejlő politikai hasznot aratja le, amikor elhiteti a degeneráltakkal: az valami Fidesz-Orbán-kormány csoda.

A gyermekeket a szülőknek kellene etetniük. De ahhoz munkahelyek, normális fizetések, a vállalkozások és önfoglalkoztatás támogatása kellene, nem pedig a közmunka, a 22 800 forintos álláskeresési támogatás. Fejlődés kellene. De csak visszafejlődés van. És egyre több rászoruló család és mostantól egyre több éhező gyermek.

Végül idézek az olvasóval folytatott beszélgetésből:

Üdv! Az idei szünidei gyermekétkeztetésről hallottatok már? Orbánéknak az a legújabb ötletük, hogy a rászorultságot a szülő iskolázottsága (iskolázatlansága) alapján állapították meg. Tehát akinek szakmája, netán érettségije van, annak a gyereke nem jogosult az ingyenes szünidei ebédre. Ha 1 anyának 2 gyereke van, az egyik iskolázatlan apától, a másik szakmával rendelkezőtől, akkor csak az a gyerek kap ingyen ebédet, akinek tanulatlan apja van(…)A tavalyihoz képest fele annyi gyerek sem kapott, és a példámban említett 2 gyerekes anyuka éppen a szomszédom(…) a körzeti családgondozóval beszéltem, azt mondta kormányrendelet alapján van így kitalálva a dolog(…)Hogy mit okoz? Hát mérhetetlen csalódottságot és felháborodást. Itt rendes emberek élnek, a gyerek az első, ezért konkrétan gyermekéhezés nincs, de sokan nem tudják a változatos étkezést biztosítani. Tehát inkább minőségileg jelent gondot, sokszor van zsíros és lekváros kenyér. Most kérdeztem a polgármestert, az előző évhez képest 30% kapja most az ebédet.

Nem tudom, mit lehet erre mondani. Azt sem tudom, hogy két zabálás között Franciaországban eszébe jut-e valamelyik kormánytagnak, hogy ameddig ők a díszpáholyban emésztenek és bámulják a meccset, addig számtalan gyermek éhesen fekszik le, vagy felpuffad a hasa a kenyér-krumpli-tészta diétától. Remélem, akik ezt a törvényt kitalálták, megszavazták, bevezették, alkalmazzák, azok nyugodtan és teli hassal hajtják álomra a fejüket és nem nyomasztja őket a lelkiismeretük halálsikolya.

Nem, ez biztosan nem fordul elő. Ezekkel az emberekkel nem.adomány