A jó tanács balladája

Fotó: Lázár Gergő Fotó: Lázár Gergő

Bűnösök, kiket elhagyott az ész,
Lélekben elfajzottak és sötétek,
Kiknek az agya torz és csenevész,
Balgák, kiket befontak tévedések,
Kik származástok megcsúfolva éltek,
Főt hajtva a szégyenhalál előtt,
S a lelkifurdalás sem ád erőt,
Gyávák, szégyenbe buktok, meg nem állva.
Hányan haltak meg ifjú vakmerők,
Reátörvén a más tulajdonára!

Ki-ki lássa be, ha szívébe néz:
Tűrni erény, bosszút szomjazni vétek,
Ki béketűrő s mindig jóra kész,
Annak börtön csupán e földi élet.
Nem helyes ütni, vágni, ez a lényeg:
Balgák a gyilkosok, rablók, csenők.
Istent, igazságot nem ismerők
Az ifjan bűnben élők, s nemsokára
Kezük tördelik: mert vétkeztek ők,
Reátörvén a más tulajdonára!

Mit ér a csel, csalás és hitszegés,
Furfang, hazugság, hamis esküvések,
A rászedés, a méregkeverés,
A bűnös nappalok, álmatlan éjek,
Míg embertársaktól egyre féltek?
Javallom hát: legyünk jóra törők,
Istenben bízzunk mindenek előtt;
Rövidre szabva életünk határa,
S bánatba döntünk két öreg szülőt,
Reátörvén a más tulajdonára.

Ajánlás

Viszályt kerülve, legyünk mielőbb,
Ifjak, vének, mind békeszeretők.
Lám, a rómaiaknak ezt ajánlja
Levelében az apostol tanácsa.
Okosak legyünk, révet keresők.
Ne hagyjuk el az igaz kikötőt,
Reátörvén a más tulajdonára.

François Villon

(Ford.: Kálnoky László)

Az apostol tanácsa: Pál apostol békére intő szavai: „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.” (Rom. 12:18.)