Június 8,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

VENDÉG


Vendég: Május 31-e legyen narancssárga betűs ünnepnap!

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 424,907 forint, még hiányzik 2,575,093 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Róla szól a munkás a gyárban
és este, otthon a család
elmúlt napot, jövőnket mérni
előveszik egy-egy szavát.

/Zelk Zoltán: A nép szívében/

A demokrácia jeles napjai állnak előttünk. Futbólia – itt, Európa szívében – az elmúlt hét évben csodálatos, az ország történelmében  is egyedülálló fejlődésen ment át. Ha igazán bátor lennék és mernék nagyot álmodni, akkor még azt is leírhatnám, hogy világraszóló, amit 2010 óta elértünk. Mindezt ellenséges környezetben, a hanyatló nyugat állandó szorításában, ráadásul Soros sorozásai közepette.

Az a kis apró, amely az unióból idekeveredett, még az alkotmányos költségekre sem volt elegendő. Így új erőforrások után kellett néznie a hazánkat nagylelkűen, szinte ingyen, szinte már puritán módon szolgáló koalíciónak. Csak az idegenszívűek nem tudják, hogy a pályaépítés is kizárólag ezt szolgálja. A legújabb hírek szerint a felcsúti pálya egy aranybánya, ahonnan konvojokban szállítják a kincset, a kormány feje jobb kezének a trezorjaiba. Minap volt szerencsém a legfelsőbb körökből származó anyagot olvasni arról, hogy a család kezében levő gánti bányában gyémántlelőhely található.

Amelynek kiaknázása a 2018. évi parlamenti választások után indulhat meg, hazánk legjobb geológusai kutatják, hogy hány évszázadra elegendő kincset rejt a föld mélye. A vidéki, falusi pályaépítések is csak az álcázást szolgálják. A háttérben a szaúdi olajkincs nagyságát százszorosan felülmúló mennyiségű olajmező feltárása rejtőzik – igaz, jó mélyen -, amelyre a nemzetközi karvalytőke vezére, maga Soros György is feni a fogát. De – ahogyan írva vagyon -, törvény születik majd arról, hogy bele fog törni még az aranyfoga is.

Igen bizalmas – többszörösen piros csíkos – dokumentumok szerint, nagyjából 2018. április 8-tól az állampolgárok az állam által havonta juttatott apanázs tőkéjéből élhetnek, az egy főre jutó (csecsemőket is ideértve) nemzeti jövedelem – most fogódzkodj meg, kedves olvasó – közel lesz az évi 30 ezer dollárhoz. Amennyiben a gazda cimborája által felvásárolt földeken is sikeres lesz a fémkeresővel már jelzett ásványi kincsek feltárása, pár év múlva további szédületes átalakulás előtt áll hazánk.

A legújabb kori csoda kizárólag egyetlen, földöntúli tulajdonságokkal rendelkező álomférfiú munkásságának köszönhető. Nélküle népünk már régen elsüllyedt volna a mocsárban, nagysága előtt meghajoltak a világ vezetői, tekintélye kikezdhetetlen. Ezért itt az ideje, hogy Futbólia hálás népe is méltóképpen állítson emléket népünk örökös vezetőjének. A közelmúltban jómagam is – az üres bankszámlámról finanszírozva – nemzeti konzultációt folytattam, elsősorban magammal. A tapasztalatok összegzése, feldolgozása alapján sikeresnek gondolom a konzultációt.

Mindenki visszaküldte az íveket és egyöntetű támogatásról kaptam igen értékes visszajelzéseket. Mivel tisztában vagyok azzal, hogy nemzetünk parlamentje szeretett népének minden rezdülésére figyel, így hiszem, hogy a száz százalékos támogatottságot élvező javaslatom nyitott szívekre talál. Két, zsebet gazdagító biznisz között talán még az igen gombot is sikerül megtalálniuk. A nemzeti konzultáció egyöntetű eredménye alapján törvényjavaslatot nyújtok be, megkímélve ezzel is az igen elfoglalt népképviselőket, akik így drága idejüket saját pecsenyéjük sütögetésére tudják fordítani.

1.§ Futbólia parlamentje, annak minden háza, május 31-ét a haza atyja, a családfő, a rettenthetetlen szabadságharcos születésnapját narancssárga betűs Nemzeti Ünneppé nyilvánítja.

2.§ Május 31-e a törvény hatálybalépésétől munkaszüneti nap.

3.§ Hazánk nagy gyermeke születésnapján az Országház előtt, a TEK tiszteletadása mellett felvonják az uralkodó párt narancssárga lobogóját. Közben a nagybajszú fegyveres ereje aknavetők sortűzével tiszteleg.

4.§ Futbólia Művészeti Akadémiája a születésnap alkalmából minden évben írjon ki nemzetközinél is nagyobb pályázatot az ünnepeltet méltató költemények kiköltésére. A díjnyertes pályaművek bemutatására a Felcsúti Arénában rendezendő díszelőadáson kerüljön sor. A díjjal járó pénzjutalmakat a nemzet gázszerelője biztosítja, az erre a célra félretett alkotmányos költségekből.

5.§ A születésnapon a köztársaság minden településén és telephelyén a házakat lobogózzák fel, pontban 0 óra 1 perckor szólaljanak meg a harangok.

6.§ A parlament létrehozza az „Arany kaméleon”-díjat, melyet a nemzet golyóstolla ad át az ünnepélyesnél is méltóbb körülmények között, az egykori CEU dísztermében.

7.§ A vármegyék delegációi, ideértve a határon túli véreinket is, a születésnap alkalmából a Karmelita Kolostor tróntermében tisztelegjenek az ünnepelt előtt.

8.§ Az ünnep alkalmából valamennyi nyomtatott sajtó címoldalán a nagy vezető ifjúkori tükörképével, narancssárgában köteles megjelenni.

9.§ A parlament felkéri az MTA Nyelvészeti Intézetét, hogy a G betűs szót törölje a szótárból.

10.§ Futbólia Történelmi Társasága tudományos alapon tárja fel, hogy a Gyűdi Boldogságos Szűz Mária, Szent István uralkodása idején megjövendölte a harmadik honalapító majdani megszületését.

11.§ A törvény elfogadásának napjától lép hatályba. Az aláíráshoz szükséges gyémántberakású tollat az előterjesztők mellékelik a javaslat mellé, a nemzet horgásza számára.

Indokolás:  Futbólia „örökös vezetője” születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem a szabad, és szabadságukért, illetve a békéért és a demokráciáért küzdő keleti népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését, a magyar névnek a hanyatló nyugat ellenében még fényesebbé, még dicsőbbé tételét a világban.

A haza szüzei, a bányák mélyén robotolók, a gyapotföldek munkásai, a fejőnők, a kecskét tartó tejívók, a közmunka vívmányait élvezők, a 47 ezer forintból majdnem éhen halók, a felcsúti pálya fűnyírói, az utcán boldogan, fedél nélkül élő százezrek mind tudják, Futbólia felvirágzását egyetlen embernek köszönhetik. Az őket átható mélységes tiszteletet fejezi ki a törvényjavaslat, amely össznépi támogatása – felmérésem szerint – elérte még az anyaméhben levőket is. Ők ezt, az édesanyjuk hasának erőteljes rugdalózásával hozták a tudomásunkra.

Láthatja mindenki, a jövő nemzedéke is felhőtlen örömmel fogadja, sőt egyszerűen kényszeríti a magas intelligencia hányadosú törvényhozókat, hogy a törvényjavaslatot közfelkiáltással fogadják el! A magyar ifjúság legjobbjai szerint a libsibolsik országában  szüleiknek és testvéreiknek az elnyomatás, jogtalanság, a kilátástalanság, a munkanélküliség volt a sorsa. Hazánkban ez az idő örökre elmúlt. Szabadságukat, a tartós békét, az alkotó munka, tanulás, művelődés ezer lehetőségét a kedves vezető hozta el számukra. Így látják ezt a több nyelvet beszélő, számos diplomával rendelkező ifjak Londonból, Bécsből, és szerte a nagyvilágból, ahol a nagy vezető következetes és áldozatokat sem nélkülöző munkája nyomán már álmukban sem gondolnak Futbóliára.  

A törvényjavaslatban szereplő személyek csak a képzeletemben léteznek. Minden, esetleges azonosság bárkivel kizárólag a véletlen műve lehet. Ha valaki mégis magára ismerne, annak oka valószínűleg független az agyszülemény szerzőjének valós szándékától.

Budácsik Lajos

adomany-1

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Kövess minket!